Ваш код акції: 47328

Програма курсу

УРОКИ 1–2
Bonjour! Добрий день! Je me présente. Дозвольте представитися.
Лексика: вітання, звертання, прощання; знайомство, особиста анкета; назви країн і національностей; назви професій, захоплень.
Граматика: особові самостійні (наголошені) займенники; дієслова être, travailler, habiter, aller; зворотні дієслова; означений артикль.

УРОКИ 3–4
Nous allons au cinéma? Ми йдемо в кіно? Tu fais du sport? Ти займаєшся спортом?
Лексика: спонукання до дії; визначення часу; назва спортивних дисциплін; прикметники, що описують людей і предмети.
Граматика: дієслова vouloir, pouvoir, faire, avoir; утворення заперечної форми дієслів; числівники до 60; неозначені артиклі; безособовий зворот il y a.

УРОКИ 5–6
La famille. Родина. L’appartement. Квартира.
Лексика: опис родини; представлення співрозмовникові третьої особи; опис інтер’єру.
Граматика: присвійні прикметники; прийменник de для вираження приналежності; інші прийменники; дієслова savoir, lire, penser; порядкові числівники від 60 і вище.

УРОКИ 7–8
A l’hôtel. У готелі. Maison à vendre. Будинок на продаж.
Лексика: опис готельного номера; назва місяців року; бронювання номера в готелі; оголошення про оренду й продаж житла; формальна розмова телефоном.
Граматика: вказівні прикметники; питальний зворот est-ce que і прислівник combien; дієслова vendre, rendre, répondre, devoir, acheter, comprendre; особові ненаголошені займенники в ролі прямого додатку.

УРОКИ 9–10
Cahier d’exercices. Мовна практика. Комплекс вправ на повторення, закріплення й поглиблення матеріалу, вивченого в уроках 1–8.
Лексика: назви кольорів; запис інформації, отриманої телефоном; опис і представлення інших осіб; вираження приналежності; складання листа.
Граматика: дієслова venir і dormir; теперішній час дієслів; прислівники часу.

УРОКИ 11–12
Je prends le train. Я сідаю в потяг. Dans l’avion et au camping. У літаку і в кемпінгу.
Лексика: назви транспортних засобів; придбання квитків; інформація про час відправлення й прибуття потягів; подорож літаком; розміщення в кемпінгу.
Граматика: утворення питальних речень за допомогою інверсії; дієслова prendre і partir; особові ненаголошені займенники me, te, nous, vous у ролі прямого додатка; неозначено-особовий займенник on; дієслова ІІ групи.

УРОКИ 13–14
Au café et au restaurant. У кафе і ресторані. A la cuisine. На кухні.
Лексика: кулінарія; замовлення їжі в ресторані й кафе; кулінарні рецепти.
Граматика: дієслова boire, connaître, dire, mettre, servir; частковий артикль; вираження кількості; наказовий спосіб; прислівникові займенники en і y.

УРОКИ 15–16
Nous visitons la ville. Відвідуємо місто. C’est interdit! Це заборонено!
Лексика: покажчики дороги; опис пам’ятників і визначних пам’яток міста; переміщення містом і поза межами міста; формулювання заборон і дозволів.
Граматика: дієслова demander, écrire, envoyer, permettre, interdire, défendre; безособовий зворот il faut; вживання займенників en і y замість обставини місця; непрямий додаток.

УРОКИ 17–18
Les courses. Покупки. A la banque et au bureau de poste. У банку й на пошті.
Лексика: назви магазинів; покупки; поштові й банківські послуги.
Граматика: питальний займенник lequel; неозначені займенники quelque chose і quelqu’un; відносні займенники qui, que і où; заперечна форма ne… plus; відносний займенник dont; утворення прислівників.

УРОКИ 19–20
Cahier d’exercices. Мовна практика. Комплекс вправ на повторення, закріплення й поглиблення матеріалу, вивченого в уроках 11–18.
Лексика: обмін кулінарними рецептами; опис архітектурних пам’яток; бесіди на тему подорожей і сервісу; вираження думки про визначні пам’ятки.
Граматика: дієслова découvrir, se sentir; наказовий спосіб і особові займенники; випадки вживання займенників en і y; частковий артикль і кількісні прикметники.