Ваш код акції: 47328

Програма курсу

Урок 1

Що таке логістика? Визначення поняття «логістика». Логістичний підхід до управління матеріальними потоками економіки. Причини розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Економічний ефект використання логістики.

Урок 2

Концепція та функції логістики. Концептуальні положення логістики. Характеристика функціональних сфер логістики. Функціональний взаємозв'язок логістики з маркетингом, менеджментом, плануванням виробництва, фінансами. Структура фірм та організація управління логістикою у них. Функції менеджерів-логістів.

Урок 3

Основи логістичної технології. Особливості логістичної технології. Класифікація логістичних систем. Напрями розвитку логістики. Інтегральна логіcтика фірми.

Урок 4

Логістична система підприємства. Призначення логістики. Планування логістичної системи. Стратегії логістичної системи.

Урок 5

Матеріальні потоки та логістичні операції. Концепція матеріального потоку. Види матеріальних потоків. Логістичні операції. Приклад оптимізації матеріального потоку у сфері обігу.

Урок 6

Логістичні системи. Концепція системи. Концепція логістичної системи. Види логістичних систем.

Урок 7

Методологічний апарат логістики. Загальна характеристика методів розв'язання логістичних завдань. Моделювання у логістиці. Експертні системи у логістиці. Приклад класичного та системного підходів до організації матеріального потоку.

Урок 8

Закупівельна логістика. Концепція закупівельної логістики. Завдання закупівельної логістики. Служба закупівель для підприємства. Вибір постачальника.

Урок 9

Виробнича логістика. Концепція виробничої логістики. Якісна та кількісна гнучкість виробничих систем. Системи керування матеріальними потоками. Ефективність застосування логістичного підходу.

Урок 10

Розподільча логістика. Концепція розподільної логістики. Завдання розподільчої логістики. Логістичні канали та логістичні ланцюги. Визначення оптимальної кількості складів. Розподільна логістика та маркетинг.

Урок 11

Склади у логістиці. Характеристика системи складування. Складський технологічний процес із елементами логістики. Розрахунок площі складу. Вибір типу обладнання та розрахунок його кількості. Технологічна карта. Формування вантажної одиниці.

Урок 12

Запаси у логістиці. Управління запасами та товарна політика. Призначення та типи запасів. Системи керування запасами. Система контролю над станом запасів. Розрахунок оптимального розміру партії, що замовляється.

Урок 13

Транспортна логістика. Сутність та завдання транспортної логістики. Вибір виду транспортного засобу. Транспортні тарифи та правила їх застосування.

Урок 14

Транспортна характеристика грузов. Концепція вантажу. Класифікація грузов. Товарне маркування вантажів. Відправне маркування. Транспортне маркування.

Урок 15

Логістичні технології доставки вантажів. Системи доставки вантажів. Змішані (комбіновані технології). Інтер-(мульти-) модальні технології. Термінальна система. Планування розвитку мультимодальних систем.

Урок 16

Транспортно-логістичні комплекси на залізничному транспорті. Ціль, завдання, структура комплексів. Методи формування комплексів. Модель комплексу. Планування транспортно-логістичного комплексу.

Урок 17

Логістичний підхід до організації доставки та вибору перевізника. Ефективність системи доставки. Розрахунок ефективності розподілу. Системи проектування доставки. Методи та моделі вибору перевізника.

Урок 18

Логістичні посередники під час транспортування. Основні типи та спеціалізації ТЕП. Моделі системи експедиції. Вибір експедитора – оператора перевезень. Оцінка конкурентоспроможності транспортно-експедиційної діяльності.

Урок 19

Транспортно-логістичні системи та комплекси. Фізичне розподілення товарних потоків. Значення каналів збуту. Проектування системи розподілу. Системи керування розподілом товарів.

Урок 20

Фінансові потоки у транспортній логістиці. Концепція фінансової логістики. Основні вимоги до параметрів фінансових потоків. Особливості управління ресурсами.

Урок 21

Інформаційна логістика. Інформаційні потоки. Інформаційні системи. Види інформаційних систем. Принципи побудови. Штрих коди.

Урок 22

Інформаційна логістика (продовження). Перспективи використання інформаційних технологій у транспортній логістиці. Проблеми впровадження інформаційних технологій у транспортних компаніях. Інформаційні потоки у системах доставки товарів. Інформаційна інтеграція у транспортній логістиці. Програмне забезпечення транспортної логістики

Урок 23

Комерційна логістика. Концепція комерційної логістики. Логістична організація комерційного посередництва. Менеджмент комерційного посередництва. Регіональний аналіз комерційного посередництва. Оцінка логістичного потенціалу компанії. Логістичний аналіз комерційної компанії.

Урок 24

Системи комерційної логістики Основи логістичних систем. Регіональні системи. Логістична система підприємств комерційного посередництва.

Урок 25

Сервіс у логістиці. Концепція логістичного сервісу. Формування системи обслуговування. Рівень логістичного обслуговування. Сервіс у логістиці транспортної компанії.

Урок 26

Якість транспортно-логістичного сервісу. Еволюція концепції якості у логістиці. Оцінка якості логістичного обслуговування. Проект-план впровадження системи управління якістю.

Урок 27

Оцінка функціонування логістики. Визначення витрат. Закон спадної віддачі. Інвестиції та ризики. Визначення точки беззбитковості підприємства.

Урок 28

Контроль – засіб управління функціонуванням та продуктивністю логістики. Види контролю. Процес контролю. Структура процесів за різних видів контролю. Організація служби. Рекомендації менеджера.

Урок 29

Логістика у зовнішньоторговельній діяльності. Експертно-імпортні операції. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. Сертифікати Комерційні та некомерційні відвантаження. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Міжнародні правила перевезення вантажів Доставка товарів під митним контролем.

Урок 30

Логістика у зовнішньоторговельній діяльності (продовження). Вартість доставки. Взаємодія між клієнтом та експедитором. Змішані (інтермодальні) перевезення. Страхування грузів. Інформаційні технології логістики. Логістичні системи у світлі еволюційної економіки.