Ваш код акції: 48212

Тест «Англійська для дітей»


ТЕСТ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗНАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ II

Уважно прочитай кожне завдання та обери із запропонованих нижче варіантів відповідей ту, що вважаєш вірною.

1) У якому реченні відсутня помилка?

You are old.
You is old.
You have old.
You am old.

2) Яке з питань сформульовано невірно?

Are you in Russia?
How are you?
Ann is seven years old?
Do you live in London?

3) Обери правильну відповідь на питання Do birds build nests?

Yes, they do.
No, they don`t.
No, they doesn`t.
Yes, they does.

4) Що ти мусиш сказати, коли щось подаєш комусь?

You are here.
Here you are.
There you are.
Here are you.

5) Яке слово не пасує цьому логічному ряду?

banana
egg
chocolate
aunt

6) Яке з речень відповідає на питання Are they looking for a policeman?

No, they not looking.
No, they aren`t.
No, they don`t.
No, they not look.

7) Яке слово не узгоджується з іншими?

first
second
fourth
eight

8) Який займенник не узгоджується з іншими?

me
he
her
him

9) Яке речення написане без помилок?

I want to go to the park.
I want go to the park.
I to want to go to the park.
I want to go the park.

10) Котра година найпізніша?

half past eleven
a quarter past eleven
a quarter to eleven
eleven o`clock

11) Яке дієслово вжито не в минулому часі?

looked
had
were
feed

12) Який варіант заперечувальної форми дієслова утворений правильно?

I loved not
I didn`t love
I don`t loved
I didn`t loved

13) Eighty + ten is

fifty.
thirty.
twenty.
ninety.

14) У якому реченні є помилка?

She sees something.
Did you see anything?
I didn`t see anything.
He doesn`t see something.

15) У якому реченні відсутні помилки?

Last year I don`t go to my aunt.
Last year I didn`t go to my aunt.
Last year I not went to my aunt.
Last year I not go to my aunt.

16) Де припущено помилку?

nice - nicer - the nicest
cold - colder - the coldest
wet - weter - the wetest
poor - poorer - the poorest

17) Which is not a school day?

Friday
Thursday
Wednesday
Sunday

18) Яке речення містить помилку?

I like oranges very much.
He is much younger than Mary.
She is very nice.
Ann is very younger than Simon.

19) Яке питання містить помилку?

How much are the apples?
How much is the flower?
How much is the oranges?
How much is the sugar?

20) Яке дієслово у минулому часі написане з помилкою?

hurryed
said
carried
played