Ваш код акції: 33264

Тест «Німецька для вищого рівня»


КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ
для самостійної оцінки рівня знань з
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВИЩОГО РІВНЯ
Вставте у речення пропущені слова: