Ваш код акції: 36654

Тест «Французська для середнього рівня»


КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ
для самостійної оцінки рівня знань з
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ
Вставте у речення пропущені слова: