Ваш код акції: 48212

Акція "Apple iPad mini у подарунок"

1. Акція проводиться на всій території України з 1 вересня 2014 року по 31 жовтня 2014 року.


2. В Акції можуть взяти участь фізичні особи, що постійно проживають на території України, які зареєстровані за місцем проживання на території України. В акції не можуть брати участь співробітники фірми – Організатори Акції та їх близькі родичі.


3. Право на участь у розіграші цінного призу має клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти», який в період проведення рекламної акції замовив пробний урок одного або декількох курсів, що продаються фірмою «Європейська школа кореспондентської освіти».


4. Право на участь у розіграші цінного призу клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти» отримує на безкоштовній основі.


5. Фонд призів формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, зокрема, технічні, характеристики призів визначаються Організатором і попередньо не анонсуються. Під призом розуміється Apple iPad mini.


6. Приз акції (Apple iPad mini) отримує сотий клієнт, що скачав пробний урок будь-якого курсу ЄШКО в період проведення акції або замовив його, використовуючи купон-заявку, розміщену у відповідних рекламних пропозиціях друкованих видань України.


7. Кожна e-mail адреса, або П.І.Б., клієнта бере участь в акції тільки один раз – в момент замовлення пробного уроку в перший раз.


8. Під призом розуміється можливість придбати Apple iPad mini за 0,12 грн.


9. Визначення переможця буде проводитися в офісі Організатора у період з 10 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року за адресою: 61140, пр-т Гагаріна, 70, м. Харків.


10. Визначення переможців проводиться колегіальним органом – Комісією по визначенню переможця, у складі: начальника комерційного відділу, начальника відділу по роботі з клієнтами і юрисконсульта. Комісія правомочна прийняти рішення виключно за 100% явку її членів.


11. Результати роботи Комісії оформляються Протоколом. У Протоколі відображаються: П.І.Б. переможця, його адреса, код клієнта, найменування призу.


12. Результати розіграшу повідомляються на сайті https://eshko.ua/ua/ не пізніше 21 листопада 2014 року.


13. Приз вручається переможцю у термін з 21 листопада 2014 року по 21 грудня 2014 року.


14. Варіанти доставки призів учасникам Акції, що стали переможцями: поштою, бандеролями, на адресу, вказану Клієнтом в надісланому їм купоні-заявці або повідомлену іншим способом. Якщо протягом одного місяця з моменту надходження бандеролі з призом на поштове відділення за адресою, вказаною Клієнтом, бандероль з призом не буде затребувана зазначеним Клієнтом, останній втрачає право на приз.


15. Якщо поштова адреса переможця у купоні-заявці відсутня, фірма «Європейська школа кореспондентської освіти» надсилає переможцю повідомлення про виграш засобами електронної пошти. Переможець повинен протягом 10 днів повідомити свою поштову адресу фірмі «Європейська школа кореспондентської освіти» для відправки йому призу. Якщо переможець не відповість на зазначене повідомлення протягом 10 днів, він втрачає право на отримання призу.


16. Клієнт, що став переможцем розіграшу призів, усвідомлює вимоги законодавства України про надання Організатору проведення акції копії Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, та погоджується з необхідністю протягом 10 днів з моменту оголошення переможців, надати фірмі ЄШКО копію даної Довідки. У разі відмови надати копію вищевказаної Довідки або не надання її в зазначений термін, Клієнт втрачає право на отримання призу. У такому разі фірма ЄШКО проводить новий розіграш призу. Надання копії цієї Довідки не накладає на Клієнта додаткових зобов'язань, у тому числі не зобов'язує Клієнта вносити будь-яку оплату, пов'язану з отриманням призу.


17. Виплата грошового еквіваленту вартості призів не проводиться. Призи не підлягають обміну та поверненню.


18. Детальні умови Акції, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Акції, розміщуються на сайті https://eshko.ua/ua/. Всю необхідну інформацію можна також отримати за телефонами інформаційної служби фірми ЄШКО.


19. Організатор Акції залишає за собою право використовувати у своїх цілях будь-яку інформацію, яка стала відомою Організатору у зв'язку з проведенням Акції.


20. Участь в Акції означає ознайомлення та повну згоду Учасників Акції з даними Правилами.