Ваш код акції: 48212

Акція "День Народження"

1. Для підвищення матеріальної зацікавленості у співпраці існуючих і можливих клієнтів фірми «Європейська школа кореспондентської освіти», у період проведення акції «День Народження», кожному новому клієнту (який став клієнтом в період проведення рекламної акції) надається можливість:

- придбати будь-який із запропонованих навчальних курсів фірми ЄШКО за ціною 229грн при помісячному навчанні;
- придбати будь-який із запропонованих навчальних курсів фірми ЄШКО зі знижкою 40% від базової ціни при купівлі повного комплекту навчальних матеріалів за весь період навчання;
- отримати в подарунок** міні-курс «Вчимося навчатися»;
- не сплачувати реєстраційний внесок.

* під базовою ціною мається на увазі ціна, що зазначена в прайс-листах фірми ЄШКО в період проведення акції, без урахування будь-яких знижок та інших спеціальних пропозицій.
** під подарунком мається на увазі можливість придбати міні-курс «Вчимося навчатися» за 0,01 грн.


2. Акція проводиться на всій території України. Термін проведення акції – з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.


3. В Акції можуть взяти участь фізичні особи, що постійно мешкають чи зареєстровані на території України.


4. Право на участь в акції має кожен клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти», який став ним протягом 30 днів з дати свого народження у відповідності з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу, згідно до чинного законодавства України. Під Клієнтом розуміємо фізичну особу, яка в період проведення рекламної акції стала студентом одного або декількох курсів, що продаються фірмою «Європейська школа кореспондентської освіти».


5. Право на участь в акції клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти» отримує на безкоштовній основі.


6. Дана рекламна пропозиція не використовується в сукупності з іншими акціями та знижками, не доповнюється і не поєднується з іншими рекламними пропозиціями та акціями, що проводяться фірмою ЄШКО.


7. Якщо клієнт вибирає участь у цій акції, він втрачає право на участь в рекламних акціях та пропозиціях фірми ЄШКО в рамках обраного навчального курсу.


8. Детальні умови Акції, а саме, ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Акції, розміщуються на сайті https://eshko.ua/ua/. Всю необхідну інформацію можна також отримати за телефонами «Гарячої лінії».


9. Організатор Акції залишає за собою право використовувати у своїх цілях будь-яку інформацію, яка стала відомою Організатору у зв'язку з проведенням Акції.


10. Участь в Акції означає ознайомлення та повну згоду Учасників Акції з даними Правилами.


11. Фірма ЄШКО паралельно з цією акцією може одночасно проводити й інші рекламні акції. У таких випадках клієнт має право на свій розсуд отримати тільки одну найбільшу знижку, якщо інше не передбачено спеціальними правилами проведення таких акцій.