Ваш код акції: 47328

Акція "Смартфон у подарунок"

1. Акція проводиться на всій території України з 1 січня 2014 року по 28 лютого 2014 року.


2. В Акції можуть взяти участь фізичні особи, що постійно проживають на території України, які зареєстровані за місцем проживання на території України. В акції не можуть брати участь співробітники фірми – Організатори Акції та їх близькі родичі.


3. Право на участь у розіграші цінного призу має клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти», який в період проведення рекламної акції замовив пробний урок одного або декількох курсів, що продаються фірмою «Європейська школа кореспондентської освіти».


4. Право на участь у розіграші цінного призу клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти» отримує на безкоштовній основі.


5. Приз акції (смартфон HTC) отримує сотий клієнт, що скачав пробний урок будь-якого курсу ЄШКО в період проведення акції або замовив його, використовуючи купон-заявку, розміщену у відповідних рекламних пропозиціях друкованих видань України.


6. Кожна e-mail адреса, або П.І.Б., клієнта бере участь в акції тільки один раз – в момент замовлення пробного уроку в перший раз.


7. Під призом розуміється можливість придбати смартфон за 0,12 грн.


8. Визначення переможця буде проводитися в офісі Організатора у період з 10 березня 2014 року по 20 березня 2014 року за адресою: 61140, пр-т Гагаріна, 70, м. Харків.


9. Визначення переможців проводиться колегіальним органом – Комісією по визначенню переможця, у складі: начальника комерційного відділу, начальника відділу по роботі з клієнтами і юрисконсульта. Комісія правомочна прийняти рішення виключно за 100% явку її членів.


10. Результати роботи Комісії оформляються Протоколом. У Протоколі відображаються: П.І.Б. переможця, його адреса, код клієнта, найменування призу.


11. Результати розіграшу повідомляються на сайті https://eshko.ua/ua/ не пізніше 21 березня 2014 року.


12. Приз вручається переможцю Акції в урочистій атмосфері в офісі фірми "ЄШКО" за адресою: м. Харків-140, проспект Гагаріна, 70, у період 30 календарних днів після проведення розіграшу. Конкретна дата вручення призу узгоджується між Організатором Акції та переможцем.
Якщо переможець Акції протягом 30 календарних днів з моменту проведення розіграшу не реалізує своє право на отримання призу, він втрачає на нього право. У такому випадку, Організатор акції проводить повторне визначення переможця, тобто приз присуджується 101 учаснику акції, який скачав пробний урок на сайті ЄШКО.


13. Переможець Акції дає згоду на розміщення своїх персональних даних: ПІБ, найменування населеного пункту проживання і свого фотозображення на сайті Організатора - фірми "ЄШКО.


14. Клієнт, що став переможцем розіграшу призів, усвідомлює вимоги законодавства України про надання Організатору проведення акції копії Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, та погоджується з необхідністю протягом 10 днів з моменту оголошення переможців, надати фірмі ЄШКО копію даної Довідки. У разі відмови надати копію вищевказаної Довідки або не надання її в зазначений термін, Клієнт втрачає право на отримання призу. У такому разі фірма ЄШКО проводить новий розіграш призу. Надання копії цієї Довідки не накладає на Клієнта додаткових зобов'язань, у тому числі не зобов'язує Клієнта вносити будь-яку оплату, пов'язану з отриманням призу.


15. Виплата грошового еквіваленту вартості призів не проводиться. Призи не підлягають обміну та поверненню.


16. Детальні умови Акції, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Акції, розміщуються на сайті https://eshko.ua/ua/. Всю необхідну інформацію можна також отримати за телефонами інформаційної служби фірми ЄШКО.


17. Організатор Акції залишає за собою право використовувати у своїх цілях будь-яку інформацію, яка стала відомою Організатору у зв'язку з проведенням Акції.


18. Участь в Акції означає ознайомлення та повну згоду Учасників Акції з даними Правилами.