Ваш код акції: 48212

Акція "Скачай безкоштовний пробний урок і виграй повний комплект будь-якого курсу!"1. Акція проводиться на всій території України окрім Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих терииторій.


2. В Акції можуть взяти участь фізичні особи, що постійно проживають на території України, які зареєстровані за місцем проживання на території України. В акції не можуть брати участь співробітники фірми – Організатори Акції та їх близькі родичі.


3. Право на участь у розіграші цінного призу має клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти», який в період проведення рекламної акції замовив пробний урок одного або декількох курсів, що продаються фірмою «Європейська школа кореспондентської освіти».


4. Право на участь у розіграші цінного призу клієнт фірми «Європейська школа кореспондентської освіти» отримує на безкоштовній основі.


5. Фонд призів формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, зокрема, технічні, характеристики призів визначаються Організатором і попередньо не анонсуються. Під призом розуміється повний комплект курсу в цифровому форматі на вибір клієнта.


6. Приз акції (повний комплект курсу в цифровому форматі) отримує сотий клієнт, що скачав пробний урок будь-якого курсу ЄШКО в період проведення акції або замовив його, використовуючи купон-заявку, розміщену у відповідних рекламних пропозиціях друкованих видань України.


7. Кожна e-mail адреса, або П.І.Б., клієнта бере участь в акції тільки один раз – в момент замовлення пробного уроку в перший раз.


8. Під призом розуміється можливість придбати повний комплект курсу в цифровому форматі за 0,12 грн.


9. Визначення переможця буде проводитися в офісі Організатора у кожному наступному після поточного місяці у період з 10 по 20 число за адресою: 61140, пр-т Гагаріна, 70, м. Харків.


10. Визначення переможців проводиться колегіальним органом – Комісією по визначенню переможця, у складі: начальника комерційного відділу, начальника відділу по роботі з клієнтами і юрисконсульта. Комісія правомочна прийняти рішення виключно за 100% явку її членів.


11. Результати роботи Комісії оформляються Протоколом. У Протоколі відображаються: П.І.Б. переможця, його адреса, код клієнта, найменування призу.


12. Результати розіграшу повідомляються на сайті www.eshko.ua не пізніше 20 числа місяця настуупного за поточним.


13. Доступ до призу надається переможцю в особистому кабінеті студента у термін з 10 по 30 число.


14. Клієнт, що став переможцем розіграшу призів, усвідомлює вимоги законодавства України про надання Організатору проведення акції копії Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, та погоджується з необхідністю протягом 10 днів з моменту оголошення переможців, надати фірмі ЄШКО копію даної Довідки. У разі відмови надати копію вищевказаної Довідки або не надання її в зазначений термін, Клієнт втрачає право на отримання призу. У такому разі фірма ЄШКО проводить новий розіграш призу. Надання копії цієї Довідки не накладає на Клієнта додаткових зобов'язань, у тому числі не зобов'язує Клієнта вносити будь-яку оплату, пов'язану з отриманням призу.


15. Виплата грошового еквіваленту вартості призів не проводиться. Призи не підлягають обміну та поверненню.


16. Детальні умови Акції, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Акції, розміщуються на сайті https://eshko.ua/ua/. Всю необхідну інформацію можна також отримати за телефонами інформаційної служби фірми ЄШКО.


17. Організатор Акції залишає за собою право використовувати у своїх цілях будь-яку інформацію, яка стала відомою Організатору у зв'язку з проведенням Акції.


18. Участь в Акції означає ознайомлення та повну згоду Учасників Акції з даними Правилами.